Een kritische recensie van Snijpunt Isfahan

Half april 2018 werd op Bol.com een recensie van Snijpunt Isfahan geplaatst door een anoniem persoon die zichzelf mathematicus noemt. De recensie is zeer kritisch en negatief (één ster). Als dat alles was, zou ik er niet op reageren. Echter, er staan ook feitelijke onjuistheden en valse insinuaties in.

Omdat de recensent zichzelf niet bekend maakt (en wanneer hij/zij anoniem wil blijven, dan eerbiedig ik dat), refereer ik naar hem of haar met hoe zij/hij zichzelf omschrijft: Mathematicus.

De onderstaande tekstgedeeltes in groen zijn letterlijk gekopieerd uit de recensie op Bol.com van de Mathematicus, die in blauw zijn mijn reacties.

 

Misleidend

·         Mathematicus 

·         19 april 2018

Ik raad dit product aan Gelukkig raadt de Mathematicus, ondanks alle kritiek, Snijpunt Isfahan wel aan!

·         Geen diepgang De mate van meetkundige diepgang van Snijpunt Isfahan is misschien niet naar de wens van de Mathematicus, echter dat is niet het oogmerk van Snijpunt Isfahan. Het is immers ook niet geschreven door een expert in meetkunde. Op andere aspecten heeft het boek onmiskenbaar diepgang.

·         Misleidend Deze aantijging weerleg ik in het navolgende.

Desalniettemin: Misleidend!
Maar als reisverhaal en het laten maken van een bijzonder patroon in Iran is het boekje wel aardig al moet die Ghanbari voor Goossen geen vreemde zijn geweest....

De Mathematicus suggereert dat ik Mr. Ghanbari voor onze eerste ontmoeting (Snijpunt Isfahan p.55) al kende. Dit is niet het geval. Waarom de Mathematicus dit suggereert is mij niet duidelijk. Het is misleidend.

In het boekje komt de term geniaal patroon (of dergelijke bewoordingen) vele malen terug.:
1. Wiskundig gezien is het helemaal niet zo moeilijk om een patroon te ontwerpen dat waarschijnlijk nog nooit door iemand gemaakt is. Jay Bonner geeft daar in zijn boek ook al vele voorbeelden van.

Wiskundig gezien is het inderdaad niet heel moeilijk om een patroon te ontwerpen dat nog nooit door iemand gemaakt is. Er was met mijn nieuwe ontwerp echter meer aan de hand dan alleen een leuke variant bedenken op een bestaand patroon. Ik stapte over op een andere symmetriegroep, van orthogonaal naar isometrisch, met drievoudige symmetrie. Van die laatste soort bestaan in de geschiedenis van de ontwerptraditie maar enkele voorbeelden. Daarom wist ik dat ik nog nauwelijks ontgonnen terrein betrad. Vervolgens slaagde ik erin om een relatief eenvoudig patroon te ontwerpen met zevenvoudige lokale symmetrie dat acceptabel is binnen de ontwerptraditie.

Toen wij op reis gingen, was het boek van Jay Bonner nog niet verschenen. Overigens refereert Jay Bonner aan mijn ‘ontdekking’ op p.431 en 432 van zijn standaardwerk en meldt dat Peter Cromwell een soortgelijke ontdekking deed, ook hij liet zich inspireren door een orthogonaal patroon dat hij vond op de Topkapirollen.

2. Het zogenaamde ¨geniale patroon¨ van Goossen (vader van de auteur) is wiskundig gezien niets meer dan slechts een VARIANT van het werkelijke patroon (dat is dus NIET het patroon in het boekje) dat ooit stond op een muur van een mausoleum van Imam Yahya te Mosul dat in 2014 door IS is verwoest. Dat het patroon van Goossen weliswaar tot een andere symmetriegroep behoort doet daar niets aan af.

Hier vergist de mathematicus zich. Vooral de laatste zin bevreemdt me. Een mathematicus zou toch moeten beseffen dat, wanneer twee patronen tot andere symmetriegroepen behoren, je deze moeilijk kunt bestempelen als ‘varianten van elkaar’. Het patroon dat was uitgevoerd op de Imam Yahyah moskee heeft zesvoudige symmetrie, de overstap naar de drievoudige symmetrie is radicaal en mijn ontwerp is echt niet bedacht, uitgaande van dit patroon. Sterker nog: Ik kende de correcte structuur van dit patroon nog helemaal niet toen ik de ontdekking deed en we het plan opvatten om de reis naar Iran te ondernemen! Gedurende het schrijfproces van Maite na onze thuiskomst drong tot me door dat Eric Broug een onjuiste, op zijn minst incomplete analyse had gegeven.

Overigens, wat betreft de kritiek op het gebruik van het woord ‘geniaal’ zou ik willen wijzen op een stijlfiguur die bijvoorbeeld ook Harry Mulish weleens gebruikte.

3. Pas op het laatst wordt schoorvoetend toegegeven dat het werkelijke patroon in Mosul anders was dan in het boekje eerder was vermeld. Misleidend is nu juist dat wel de verschillen van Goossens zogenaamde ¨geniale¨ patroon met het ECHTE Mosul-patroon worden benadrukt, op diens website, maar niet de overeenkomsten. Als dat wel was gedaan blijft er van de veronderstelde genialiteit niet veel meer over. Voor alle duidelijkheid: dat echte patroon in Mosul vind ook ik geniaal en voor zover mij bekend ook uniek maar dat geldt, mijns inziens, niet voor patronen die daarvan zijn afgeleid. 

Toen ik mijn dochter Maite wees op het feit dat ik ontdekt had dat de tekening van het ‘patroon uit Mosul’ (zie Snijpunt Isfahan p.58) niet de correcte analyse van dit patroon was, bespraken we uitvoerig hoe dit in Snijpunt Isfahan zou moeten worden verwerkt. Maite koos ervoor om zich aan de chronologie van de gebeurtenissen te houden. Daarom is de waarheid omtrent de correcte analyse alleen in het nawoord vermeld. Wie meer wil weten over de correcte analyse kan hierover lezen elders op mijn website.

 

Dat echte Mosul-patroon was trouwens ook al eerder op de tilingsearchwebsite correct beschreven en daar was Goossen al in aug.2015 op attent gemaakt.

In augustus 2015 ontving ik inderdaad een mail van een zekere wiskundige (het kan niet missen dat deze wiskundige de Mathematicus is!, omdat naast ikzelf alleen deze wiskundige weet heeft van deze mail) met links naar twee patronen op de tilingsearchwebsite. Het eerste patroon was het patroon op p. 58 van Snijpunt Isfahan. (Dus het incorrecte patroon). Het tweede was een correcte analyse van het mozaïek op de Imam Yahyah Moskee! (Hoewel geen uitzonderlijk mooie analyse.) Ik zag dit destijds over het hoofd, en kon het eigenlijk ook moeilijk zien doordat ik het complete tableau op de Imam Yahyah nog niet gezien had. Overigens: Al in het voorjaar van 2014 kwam ik op het idee van de transitie van een orthogonaal naar een isometrisch grid, zie de noot op p.431 van het boek van Jay Bonner.

4. Goossen corrigeert weliswaar verschillende meetkundige fouten die in het boekje staan op diens website maar bij het kleedje van Kashan en het patroon in het museum van Teheran is dat lang niet volledig...

Er staan naar mijn mening meetkundig geen expliciete fouten in Snijpunt Isfahan, hoogstens staan er omschrijvingen in die men in de spreektaal bezigt en die, wanneer je ze wiskundig analyseert niet heel nauwkeurig zijn. Maar dat zijn geen meetkundige fouten, dat zijn pogingen van mij om een leek uit te leggen wat mij fascineert, dus zonder meetkundig ‘jargon’ te gebruiken.

 

Op deze website heb ik geprobeerd een vollediger uitleg te geven van de verschillende patronen die in Snijpunt Isfahan aan de orde komen, zie hier. Mocht de Mathematicus meer uitleg verlangen dan kan hij zich tot mij wenden en hierom vragen. Ik ben gaarne bereid die te geven.

Goossen Karssenberg, Den Burg, 29 April 2018

 

 

Recent Activities, News

Houten versie Geofractor

De plastic geofractor uit het boekje is nu ook verkrijgbaar in de houten variant. Prijs €12,50

Boekje in zebrareeks is half april 2023 verschenen.

Artikel in Euclides

Half maart 2023 is in het vakblad van wiskundeleraren een artikel van me verschenen naar aanleiding van de publicatie van Zebra 66 Islamitische Meetkundige Patronen

Recensie Snijpunt Isfahan

Lees hier

First prototype of new aperiodic puzzle

The developing process is continued. click here.

Ars et Mathesisdag 2019

During the art- and maths day (Ars et Mathesisdag), 24 november 2018, I gave a lecture about analyzing historical geometric patterns and trying to find new ones.

Timelapse construction

A great timelapse construction by Ameet Hindocha. More can be found on the website Ambigraph

Article online available

The journal For the Learning of Mathematics made my 2014 article 'Learning geometry by designing Persian mosaics' online available: See https://flm-journal.org/Articles/2E0CB6E94D76C79C2F341680D60F17.pdf

Een kritische recensie van Snijpunt Isfahan

Here you find my reflections on  a very critical review of Snijpunt Isfahan by a mathematician (in Dutch)

March 30 2018 Lecture

Lecture in Dutch

Two new 'floral'patterns

24 March 2018

Based upon the famous Alhambra pattern with circle segments. Click on the picture below to go there

14 feb 2018 Event about  'Snijpunt Isfahan' at Spui25

Look here

Interview by Dolf Jansen

Dolf Jansen interviewed Maite and me (in Dutch) during the radio program 'Spijkers met Koppen', to hear and watch the interview, klick here

Interview by Coen Verbraak

Coen Verbraak interviewed Maite and me about Maite's book 'Snijpunt Isfahan' (in Dutch), to hear and watch the interview, klick here

Official opening of Museum Gallery RAT (Recomposed Art Texel)

May 13 2017 we celebrated the opening of our new location Burgwal 20 Den Burg. Here you find artwork composed with beachcombed materials by Maria Roelofsen and my design studio for making new pattern compositions based upon the Islamic design tradition. For further information also look at www.museumgalerierat.nl

A new floral design with worksheet. Click on the picture to find more information about the Khatai Flower.

March 24th 2017

Heart cloud sun

Workshop in Amsterdam

21 august 2016 11.30-13.00

In the Tropenmuseum I delivered a workshop on the Islamic design tradition of geometric patterns in Dutch, further information here

New poem in Dutch:

Één Jaar

                                 May 6th 2016

Floral designs

A new subject is being developed and information will be available on this website: floral designs. I started today with the lotus flower. Click on the lotus below to visit the right tab.

                        24th of March 2016

Colour Plates available (not any more since the exhibition ended)

Download my puzzle-/colour plates at this link of the Tropenmuseum Junior 

Short story 'Spiral Figures'

I wrote a short story in Dutch about a child who draws spiral figures at the beach

Students finished newly developed lesson strand on Islamic mosaic design

Click on the picture below and check the two slide shows on the 2015 results. 

The workshop I delivered in 2014 is online since Jan. 2015

A miraculous set of tiles

I found a set of two tiles which can only form a semi-periodical pattern
I found a set of two tiles which can only form a semi-periodical pattern

Patchwork by Marijke Maris-Baan

Marijke Maris-Baan finished her design in patchwork, inspired by the winterworkshop held January 2014 on Texel
Marijke Maris-Baan finished her design in patchwork, inspired by the winterworkshop held January 2014 on Texel

Heptagon construction

A method to construct a near-regular heptagon now published on this site

Result of drawing competition

6 July 2014. The drawing cmpetition was won by José Bradamonte.

Students finished mosaic design course

A  group of about 20 students finished the lesson strand on Persian style mosaics in the beginning of may 2014. You can find some impressions of their activities here

View their endresults here

Result of pre-study

May 2014
May 2014

Article published

2014, March.

My article 'Learning Geometry by Designing Persian Mosaics' is published in issue nr. 100 (March 2014) of the Canadian journal 'For the Learning of Mathematics'.

At the flm-website you can find an Abstract.

Examples of basic patterns

Now available: a set of simple basic patterns (subgrids) to use to design new geometric patterns
Now available: a set of simple basic patterns (subgrids) to use to design new geometric patterns

New pattern design

Click on the picture below to find a series of patterns with octagons

Turn-angle 30 degrees
Turn-angle 30 degrees
Turn-angle 22.5 degrees.
Turn-angle 22.5 degrees.

Workshop 1&2 Feb. 2014

The workshop held on Texel was attended by 13 people in total. Among them: a furniture maker, a designer of lamps, quilters, painters and teachers. See the photo-impression of the workshop

Article in local newspaper Texel

This article (text and photo Pip Barnard) is about my fascination for Islamic geometrical ornamentation and how it can be used in (mathematics) education.

Article in Dutch newspaper

An article about the artwork by Maria Roelofsen and myself was published in the Dutch newspaper 'Reformatorisch Dagblad' on 30 december 2013. (Text Janneke van Reenen-Hak, Photo's Sjaak Verboom)

Publication in dutch magazine 'Experiment NL'

In this magazine on dutch Scientific research an article was published about my work. All those who have a subscription of 'Quest' received this magazine. Four pages with beautiful illustrations!

Work in progress, oktober 2013
Work in progress, oktober 2013

International workshop on Islamic geometric design Istanbul

At the Design Center of Istanbul a six-days congres was organized with lectures and workshops delivered by experts in this field. Incredibly inspiring!

http://www.igp-istanbul.com/eng/

Conference Isfahan, Iran

May 2013. A three day conference for mathematicians and artists on geometric Islamic patterns was held. Lots of inspiring workshops and lectures were delivered.

Workshop Leiden

Workshop for students, Institute for Studies of the Middle East, Leiden University, 27 march 2013

A participant of the workshop designs a geometric pattern
A participant of the workshop designs a geometric pattern

Contribution to piece of art

The use of patterns in a work of art by Maria Roelofsen (march 2013)
The use of patterns in a work of art by Maria Roelofsen (march 2013)

Lecture for maths teachers

During the conference for Maths teachers held december 18th 2012 at the Groningen University I gave a lecture about using islamic mosaics to teach geometry at all levels in secundary schools.

 

Article Published

June 2012.

In the review for Dutch mathematics teachers called 'Euclides' the article 'Designing Persian Mosaics in the Classroom. Students in the centre of a medieval design tradition' appeared (for the article in Dutch click here).

Maria completed 'the frog'